top of page

WERKING

Hoe verschillend visies en aanpak ook kunnen zijn, toch heeft een goede omgang met kinderen een aantal kenmerken :


De eigenheid van elk kind respecteren, geborgenheid en structuur bieden, kinderen stimuleren, hun zelfstandigheid bevorderen en hen laten participeren. Kinderen opvangen is weten dat elk kind verschillend is en een eigen aanpak vraagt. We gaan niet uit van veralgemeningen, maar van het verschil.


Zo kunnen we ingaan op de persoonlijke behoeften van ieder kind. Deze individuele benadering staat volledig in het teken van de emotionele, motorische en sociale ontwikkeling van elk kind. In de speel- en leefruimte zorgen we voor leuke activiteiten en aangepast speelgoed zodat elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen tempo.

We werken in een verticale groep, de grote en kleine kindjes zitten bij elkaar. De kleine kindjes kunnen dan leren van de grote, terwijl grote kinderen het vaak leuk vinden om mee te zorgen voor de kleintjes.

Een grote rol van ons is om het kind veiligheid en ondersteuning te bieden alsook de zelfstandigheid te bevorderen. De aanpak gebeurt op maat van het kind en zorgt ervoor dat elk kind zich goed voelt (welbevinden) en geboeid bezig kan zijn (betrokkenheid).

bottom of page